veelgestelde vragen

Er mag niet worden geselecteerd op medisch risico, leeftijd of andere kenmerken. Iedereen kan dus een basisverzekering afsluiten bij HEMA Zorgverzekering. Alleen als je een achterstand hebt in het betalen van de premie bij jouw huidige zorgverzekeraar, is overstappen niet mogelijk. Dit kan dan pas als je alle openstaande premies hebt betaald.

Ja dit kan. Wij nemen akkoordverklaringen, toestemming/machtigingen, pgb verpleging en verzorging van je vorige zorgverzekeraar over.

Iedereen die bij de zorgverzekering van HEMA een basisverzekering heeft of aanvraagt, komt in aanmerking voor een aanvullende verzekering en/of tandartsverzekering. Daarbij is geen sprake van medische selectie.

Wanneer je voor 1 januari een HEMA Zorgverzekering aanvraagt zeggen wij jouw huidige zorgverzekering automatisch voor je op. In januari kun je alleen nog een HEMA Zorgverzekering aanvragen als je zelf jouw huidige zorgverzekering voor 1 januari hebt opgezegd.

Voor kroon- en brugwerk voor volwassenen is er geen wachttijd.

Voor het krijgen van een vergoeding voor orthodontie tot 18 jaar geldt een wachttijd van 1 jaar. Dit betekent dat je gedurende de wachttijd geen vergoeding krijgt voor orthodontie. De wachttijd gaat in op de ingangsdatum van de aanvullende verzekering. Was je in 2015 al bij HEMA verzekerd met pakket aanvullend 3 dan geldt er in 2016 geen wachttijd.

HEMA Zorgverzekering vergoedt geen brillen en contactlenzen. Als klant van HEMA Zorgverzekering krijg je bij een aantal opticiens wel korting op brillen en contactlenzen. Kijk voor meer informatie hierover in de kortingsregeling brillen en lenzen 2016.

In de Zorgvinder kun je zien met welke zorgaanbieders bij jou in de buurt we afspraken hebben. Klik hier om naar de Zorgvinder te gaan.

Je kunt jouw rekeningnummer wijzigen. Dit kan online in ‘mijn zorgoverzicht’ of telefonisch via onze klantenservice op 0900 – 411 41 14.

Dit kan niet. Voor de HEMA Zorgverzekering kun je alleen per maand betalen via automatische incasso.

Dit kun je tot uiterlijk 31 december online wijzigen in ‘mijn zorgoverzicht’ of telefonisch aan ons doorgeven via de klantenservice op 0900 411 41 14. De aanpassing van de hoogte van jouw vrijwillig eigen risico gaat in per 1 januari.

Iedere verzekerde van 18 jaar en ouder heeft een verplicht eigen risico. Dat kun je niet wijzigen. Wel kan iedere verzekerde van 18 jaar en ouder kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Ook op een polis kan het vrijwillig eigen risico per persoon verschillen.

Nee, kinderen tot 18 jaar hebben geen verplicht of vrijwillig eigen risico.

Het vrijwillig en verplicht eigen risico gelden voor bijna alle zorg die vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Er zijn een paar uitzonderingen. Deze uitzonderingen vind je in de verzekeringsvoorwaarden.

Iedereen van 18 jaar en ouder heeft een verplicht eigen risico. Als er zorgkosten worden vergoed uit de basisverzekering krijg je in 2016 de eerste € 385,- niet vergoed. Daarnaast geldt er voor bepaalde vergoedingen uit de basisverzekering een wettelijke eigen bijdrage. Bij een eigen bijdrage komen de kosten tot een vastgesteld bedrag per jaar voor eigen rekening. Zo geldt er bijvoorbeeld een wettelijke eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer.

Eerst verrekenen we de eigen bijdragen, daarna verrekenen we het eigen risico.

Als wij de zorgkosten rechtstreeks aan de zorgaanbieder betalen vorderen wij het eigen risico bij jou terug. In dit geval ontvang je van ons een rekening. Als je zelf een nota bij ons indient wordt het eigen risico in mindering gebracht op de vergoeding.

Jouw premie wordt omstreeks de 29e van de maand automatisch geïncasseerd.

Als je de premie even niet kunt betalen, kun je bij ons gespreide betaling aanvragen. Je betaalt dan het bedrag dat je open hebt staan in termijnen. Dit kun je aanvragen in ‘mijn zorgoverzicht’ of via de klantenservice op 0900-411 41 14.

DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie en is het geheel aan medisch specialistische zorg dat je in een zorgtraject ontvangt. Als je bijvoorbeeld een gebroken been hebt, wordt er in het ziekenhuis vaak een röntgenfoto gemaakt en gips aangebracht, maar er kan ook een operatie nodig zijn waarbij je tijdelijk opgenomen wordt. Een DBC-traject duurt maximaal 120 dagen. Aan het eind van de behandeling stuurt het ziekenhuis de rekening naar de zorgverzekeraar. Als de behandeling eerder ten einde komt, wordt het DBC-traject eerder afgesloten. Duurt de behandeling langer, dan wordt een nieuw traject geopend. De DBC-systematiek is in Nederland ingevoerd om meer inzicht te krijgen in de zorg die ziekenhuizen leveren.

De DBC-systematiek is in 2005 in Nederland ingevoerd om meer inzicht te krijgen in de zorg die ziekenhuizen leveren. Een DBC-traject duurt maximaal 120 dagen. De factuur van het ziekenhuis komt pas nadat het traject is afgesloten bij HEMA Zorgverzekering binnen. Vervolgens verwerken wij de factuur van het ziekenhuis, en bekijken wij of je nog een bedrag moet betalen. Daarom krijg je van ons daarna pas een factuur van je eigen risico.

Als je de incasso voor premie storneert via jouw bank, sturen we een acceptgirokaart verhoogd met € 1,50 voor incassokosten. Deze € 1,50 tellen wij bij het openstaande bedrag op. Aan een eigen risico/eigen bijdrage storneringsnota zijn geen kosten verbonden.

Voor HEMA wordt met enkele zorgaanbieders een maximumbedrag afgesproken dat zij in een kalenderjaar mogen declareren. Dit wordt ook wel 'omzetplafond' genoemd. Als een zorgaanbieder dit maximum bereikt kan het voorkomen dat u niet meteen bij deze zorgaanbieder terechtkunt. In dat geval kunt u ervoor kiezen om op de wachtlijst van de zorgaanbieder te worden geplaatst. Als u meteen wilt worden geholpen, belt u dan naar onze Zorgadviseur op telefoonnummer (088) 222 43 21 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 19.00 uur). De Zorgadviseur kijkt dan samen met u waar u wel terechtkunt. Als het maximum wordt bereikt tijdens uw behandeling heeft dat voor u geen gevolgen. U kunt uw behandeling gewoon afmaken.

Vaak zijn er meerdere geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof op de markt. Bij sommige geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof en toedieningsvorm heb je alleen recht op die geneesmiddelen die door HEMA zijn aangewezen. Dit zijn de zogenaamde preferente geneesmiddelen.

Door het preferentiebeleid kun je van jouw apotheek medicijnen krijgen die mogelijk in een ander doosje zitten dan je gewend bent. Ook het medicijn zelf kan een andere vorm en kleur hebben. Maar de werkzame stof en de sterkte zijn precies hetzelfde als van het medicijn dat je nu gebruikt.

Omdat de kosten voor medicijnen meetellen in het eigen risico merk je de gevolgen van ons preferentiebeleid direct. De medicijnen kosten minder, dus je betaalt ook minder eigen risico per medicijn.

Vindt jouw (huis)arts of medisch specialist een ander middel dan zo’n preferent geneesmiddel noodzakelijk, dan krijg je dat in de meeste gevallen gewoon vergoed. Je arts of apotheker kan je hier meer over vertellen.

Je hebt alleen toestemming nodig als je voor een behandeling in het buitenland in het ziekenhuis opgenomen moet worden (minimaal 1 nacht). Deze toestemming is niet nodig als er sprake is van spoedhulp. Neem in geval van spoedhulp altijd contact op met de HEMA Alarmcentrale. Telefoon: +31 317 455 678. Het telefoonnummer staat ook achterop jouw zorgpas.

De vergoeding voor zorgkosten gemaakt in het buitenland is gelijk aan de vergoeding in Nederland. Ga je in het buitenland naar een gecontracteerde zorgaanbieder, dan worden de kosten (onder aftrek van het eventueel eigen risico en eigen bijdrage) volledig vergoed. HEMA Zorgverzekering vergoedt 75% van de nota van niet gecontracteerde zorgaanbieders tot een maximum van 75% van het bedrag dat we gemiddeld voor die behandeling hebben gecontracteerd. Voor de zorgverzekering van HEMA zijn met enkele Duitse en Belgische ziekenhuizen contractafspraken gemaakt. Wil je weten welke ziekenhuizen voor HEMA Zorgverzekering zijn gecontracteerd, neem dan contact op met de Zorgadviseur. Het telefoonnummer is 088 222 43 21 (lokaal tarief). De Zorgadviseur is op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot 19.00 uur.

Alleen zorgkosten die gemaakt zijn bij een zorgaanbieder in Nederland komen voor vergoeding in aanmerking.

Wij adviseren je om contact op te nemen met de HEMA Alarmcentrale. Telefoon: +31 317 455 678. In geval van een ziekenhuisopname is dit zelfs verplicht. Het telefoonnummer van de Alarmcentrale staat ook achterop jouw zorgpas.

EHIC is de afkorting van European Health Insurance Card.

Met de Europese Zorgkaart (EHIC) kun je medisch noodzakelijke zorg krijgen bij tijdelijk verblijf in het buitenland. Als je gebruik maakt van de Europese Zorgkaart heb je recht op dezelfde medische hulp als waar de inwoners van het land waar jij je bevindt recht op hebben. De kosten hiervan hoef je niet zelf voor te schieten. Via de pagina ‘contact’ kun je deze persoonsgebonden kaart kosteloos aanvragen.

Op vertoon van de Europese zorgkaart heb je recht op medisch noodzakelijke zorg volgens de wetgeving van het land waar je tijdelijk verblijft. De wettelijke regelingen van de landen verschillen: in sommige landen is de zorg gratis, in andere landen betaal je een deel van de kosten (eigen bijdrage). De buitenlandse zorgaanbieder declareert de kosten bij ons. In het geval van een eigen bijdrage is het belangrijk dat je rekeningen en doktersvoorschriften bewaart en bij ons inlevert. De Europese zorgkaart dekt geen kosten van een medische behandeling als dit het doel van jouw reis is. Ook wanneer je gebruik maakt van de diensten van een zorgaanbieder die niet onder het buitenlandse gezondheidszorgsysteem gedekt zijn, kun je geen gebruikmaken van de Europese zorgkaart (bijvoorbeeld bij privé-klinieken).

Je kunt buitenlandse nota's niet declareren via ‘mijn zorgoverzicht’ of de declaratie-app, omdat we daarvoor meer toelichting nodig hebben. Je dient buitenlandse nota’s dus per post naar ons op te sturen, samen met het declaratieformulier buitenlandse nota’s.

De basisverzekering biedt veelal geen volledige dekking in het buitenland. Soms moet je een eigen bijdrage betalen. De aanvullende verzekering biedt dan aanvullende dekking. Als je naar het buitenland gaat is het verstandig een reisverzekering af te sluiten.

De Europese zorgkaart is geldig in de volgende landen: Australië, België, Cyprus (Griekse deel), Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk (inclusief Guadeloupe, Frans Guyana, Martinique, St. Martin en La Réunion), Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal (inclusief Madeira en de Azoren), Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje (inclusief Ceuta, Melilla en de Canarische eilanden), Tsjechië, Verenigd Koninkrijk (inclusief Gibraltar), Zweden en Zwitserland.

Het is raadzaam om ook een reisverzekering af te sluiten. Ziekte of een ongeval in het buitenland kan extra kosten met zich meebrengen waartegen je beter verzekerd kunt zijn, zoals bijvoorbeeld verblijfskosten of kosten voor een veilige terugkeer naar Nederland. Klik hier om de premie voor een HEMA Reisverzekering te berekenen.

Je ontvangt de kortingspas eind januari 2016. Je kortingspas van 2015 blijft geldig tot eind januari 2016.

Jouw zorgpas is gelijk je kortingspas. Deze is in het jaar dat je verzekerd bent geldig tot en met 31 december.

Iedereen die voor 26 november een HEMA Zorgverzekering aanvraagt ontvangt zijn zorgpas op 1 december. Jouw zorgpas is je kortingspas, de korting gaat in op 1 december. Vraag je de zorgverzekering aan na 26 november dan krijg je de pas binnen 4 werkdagen thuisgestuurd.

Je krijgt korting op bijna alle producten van HEMA. Er zijn een paar uitzonderingen:

 • op onderdelen, hulpmaterialen of arbeidsloon bij reparatie;
 • op boeken en geneesmiddelen;
 • op facilitaire kosten (zoals vermaak- en bezorgkosten);
 • op waardebonnen of cadeaubonnen (zoals cadeaukaarten);
 • op de volgende producten besteld op hema.nl: fotoproducten, fietsen, 3D printen, ontwerp het zelf, Selected by HEMA en gebak;
 • op HEMA Verzekeringen, notarisservice, telecomproducten, Lekker Weg producten, HEMA Tickets, HEMA Academie, NS-actie, iTunes-producten;
 • bij betaling met creditcard en vouchers.

Ja, je krijgt ook korting als je online bestelt op hema.nl. Dit geldt voor zowel bestellingen die je in de winkel ophaalt als die je thuis laat bezorgen. Om korting op online bestellingen te krijgen vul je in het besteloverzicht bij ‘actiecode’ de barcode van jouw zorgpas in. De korting wordt dan automatisch verrekend. Let op: het is belangrijk dat je de korting hier invoert, ook als je de bestelling in de winkel ophaalt. Korting op online bestellingen kan niet in de winkel worden verrekend.

Dat is helaas niet mogelijk. Op de pas staat een barcode die gescand moet worden om de korting te kunnen geven.

Jouw kortingspas is strikt persoonlijk. De korting geldt alleen voor de persoon wiens naam op de pas staat. Het is dus niet toegestaan de pas aan iemand anders uit te lenen.

Verzekerden die 18 jaar of ouder zijn of in 2016 18 jaar worden hebben recht op 10% korting op bijna alles bij HEMA. Voor de overige kinderen staat er op de achterkant van zijn of haar zorgpas geen barcode. Deze kinderen krijgen met hun zorgpas 50% korting op WILDLANDS Aventure ZOO Emmen wanneer zij samen met 1 betalende volwassene komen. Ze krijgen 50% korting bij 1 betalende volwassene en op vertoon van de zorgpas in combinatie met een geldig ID.

Voor WILDLANDS Adventure ZOO Emmen loopt seizoen 2016 van 25 maart t/m 30 december 2016.

Nee de betalende volwassene hoeft geen HEMA verzekerde te zijn.

Kinderen onder de 18 jaar mogen in het seizoen 2016 onbeperkt met korting naar WILDLANDS Adventure Zoo Emmen.

Per betalende volwassene kunnen maximaal 5 kinderen met een HEMA Zorgverzekering gebruik maken van de 50% korting.

Je dient op www.wildlands.nl/hema je entreetickets te kopen. In combinatie met je zorgpas krijgen verzekerde kinderen 50% korting op de entreeprijs. Kinderen t/m 2 jaar zijn gratis.

Je kunt heel gemakkelijk een nieuwe zorgpas aanvragen. Neem contact op met de klantenservice via 0900 – 411 411 4.

Dit nummer staat op jouw zorgpas en BSN staat voor Burgerservicenummer (voorheen Sofi-nummer).

Jouw zorgpas is geldig in het verzekeringsjaar van 1 januari tot en met 31 december.

Je krijgt geen nieuwe zorgpas, omdat jouw adres niet op de zorgpas staat. Wanneer je verhuist wijzigt er dus niets op de zorgpas.

In het buitenland is de zorgpas meestal niet voldoende. Bij tijdelijk verblijf in het buitenland is het verstandig om een Europese zorgkaart (EHIC) mee te nemen. Neem altijd contact op met de HEMA Alarmcentrale als je snel medische hulp in het buitenland nodig hebt. Het nummer (+31 317 455678) staat op de achterzijde van de zorgpas.

Geef zo snel mogelijk de geboorte van jouw kindje door. Dit kan online via ‘mijn zorgoverzicht’ of telefonisch via de klantenservice op 0900 – 411 411 4.

In principe hoef je dit niet door te geven. De gemeente geeft elk overlijden aan ons door. Mocht je een correspondentieadres (van bijvoorbeeld de erven) door willen geven, dan kun je contact opnemen met onze klantenservice op 0900- 411 41 14.

Wil je persoonlijke gegevens wijzigen? Dat kan eenvoudig online in mijn zorgoverzicht. Wijzigingen in naam, voorletters geboortedatum en woonadres kun je doorgeven bij de gemeente. Wij nemen aanpassingen in genoemde situaties standaard over uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

Geef zo snel mogelijk de geboorte van jouw kindje door. Dit kan online via ‘mijn zorgoverzicht’ of telefonisch via de klantenservice op 0900 – 411 411 4.

Als je voor 2016 de HEMA Zorgverzekering hebt afgesloten kun je vanaf 1 januari 2016 inloggen in mijn zorgoverzicht.

Via ‘mijn zorgoverzicht’ kun je:

 • eenvoudig en veilig jouw eigen verzekeringsgegevens bekijken en wijzigen;
 • je zorgpolis bekijken en downloaden
 • alle door HEMA Zorgverzekering aangeboden facturen voor premie, eigen risico en eigen bijdragen inzien;
 • jouw zorgkosten inzien en declareren;
 • een kraampakket en kraamzorg aanvragen.

Zeker! Bijvoorbeeld door het gebruik van DigiD. Met DigiD kun je zelf kiezen voor een bepaald veiligheidsniveau. Ook op andere manieren werken we voortdurend aan de veiligheid van jouw gegevens en onze systemen. Door het gebruik van DigiD wordt de Wet bescherming persoonsgegevens gevolgd.

Nee, je kunt alleen inloggen met je DigiD. Je kunt een DigiD aanvragen via digid.nl/aanvragen.

Met de declaratie-app van HEMA Zorgverzekering declareer je heel gemakkelijk jouw nota’s met een foto en een druk op de knop.

We streven ernaar jouw declaraties binnen 2 weken te verwerken.

Geef zo snel mogelijk de geboorte van jouw kindje door. Dit kan online via ‘mijn zorgoverzicht’ of telefonisch via de klantenservice op 0900 – 411 411 4.

Nee dit kan niet. De declaratie-app is alleen beschikbaar voor Android en IOS.

Nee sommige smartphones hebben te weinig werkgeheugen om de foto’s optimaal te kunnen bewerken. Je krijgt dan de melding ‘helaas is er onvoldoende geheugen om de foto te optimaliseren’. Sluit alle overige apps en probeer het opnieuw. Lukt het daarna niet kies dan een foto uit de galerij.

Dit kan alleen wanneer jij de hoofdverzekerde bent.

Ja je moet een DigiD hebben. Heb je geen DigiD dan kun je deze aanvragen op www.digid.nl/aanvragen

Nee dit kan niet. De status van een declaratie en daarmee ook de uitbetaling kun je terugvinden in ‘mijn zorgoverzicht’.

Meestal kost dit enige tijd of is de foto die je hebt verstuurd niet juist. Na het indienen van de declaratie met de app moet de nota binnen 24 uur zichtbaar zijn in ‘mijn zorgoverzicht’.

Je kunt de toegangscode resetten. Je dient dan wel opnieuw de app te activeren met jouw DigiD.

Ja dat kan. Je dient dan wel op beide apparaten de app te activeren met jouw DigiD.

Dit kan omdat je:

 • geen HEMA Zorgverzekering hebt;
 • nu nog geen HEMA Zorgverzekering hebt, maar deze wel hebt aangevraagd voor 2016.

De klantenservice helpt je graag verder via 0900 – 411 411 4.

Hulp nodig?

Bel met de Overstapassistent:

088 – 222 43 00

jouw voordeel bij HEMA

 • 10% korting op bijna het gehele HEMA assortiment
 • meeverzekerde kinderen gaan met 50% korting naar WILDLANDS Adventure Zoo Emmen
 • gewoon naar jouw eigen huisarts en ziekenhuis

 zorgvinder

Wil je graag weten met welke zorgaanbieders HEMA Zorgverzekering in jouw buurt afspraken heeft gemaakt? In de zorgvinder kun je alle zorgaanbieders heel gemakkelijk vinden en vergelijken.

De Zorgvinder wordt dagelijks geactualiseerd.