je eigen risico gespreid betalen

EHBO doos
gelukskorting

meld je aan voor gespreid betalen eigen risico

Het verplicht eigen risico is 385.-. Bij HEMA kun je dat 10 maandelijkse termijnen betalen. Je kan dit tot en met 27 januari 2022 aanvragen in mijn zorgoverzicht.

Gebruik je het verplicht eigen risico in 2022 toch niet, of maar gedeeltelijk? Dan krijg je het overgebleven bedrag automatisch terug in mei 2023.

zo werkt het

 • aanvragen kan in mijn zorgoverzicht
 • je betaalt van februari tot en met november per maand 38.50
 • de termijnen worden automatisch afgeschreven
 • teveel betaald? Dit bedrag krijg je terug in mei van het volgende jaar terug

Betaal je het eigen risico in 2021 ook al in termijnen? Dan wordt de regeling automatisch verlengd.

termijnbetaling eigen risico

wanneer wordt het bedrag afgeschreven?

Bij vooraf gespreid betalen, betaal je via een automatische incasso je eigen risico met een vast bedrag per maand en dat voor 10 maanden lang. In het onderstaande schema kun je zien wanneer de automatische incasso van je rekening wordt afgeschreven.

Afschrijvingen Datum in 2022
1 maandag 7 februari
2 vrijdag 4 maart
3 maandag 4 april
4 woensdag 4 mei
5 dinsdag 7 juni
6 maandag 4 juli
7 donderdag 4 augustus
8 maandag 5 september
9 dinsdag 4 oktober
10 vrijdag 4 november

De laatste afschrijvingen van de regeling in 2021 zijn: 4 oktober en 4 november 2021.

eindafrekening

Je ontvangt van ons een e-mail dat we je eindafrekening hebben opgemaakt. De uitleg staat in je berichten in mijn zorgoverzicht. Als je geld van ons tegoed hebt, dan storten we dit binnen 3 weken op je rekening. Je ziet als volgt waarvoor het eigen risico is ingehouden:

 • kies 'Mijn Zorgkosten'
 • klik in het linkermenu op 'Eigen risico
 • zet het filter op het juiste jaar

Je ziet alleen de zorgkosten van jezelf en meeverzekerde kinderen tot 16 jaar. In verband met de privacy moeten overige medeverzekerden zelf inloggen op mijn zorgoverzicht.

betalingsregeling aanvragen

Lukt het even niet om je zorgpremie, verplicht eigen risico of eigen bijdrage in één keer te betalen? In mijn zorgoverzicht kun je een betalingsregeling aanvragen.

Een betalingsregeling kun je aanvragen vanaf 50,- Wij doen je een voorstel. Dit voorstel kun je zelf aanpassen. En je kiest zelf op welke datum de bedragen geïncasseerd worden: de 7de, 14de, 21ste of 28ste van de maand. Na jouw akkoord voor de regeling krijg je een bevestiging per post of per mail. Je kunt alleen betalen per automatische incasso.

wat er gebeurt als je de premie niet betaalt

basisverzekering en aanvullende verzekering

 1. de zorgverzekeraar stuurt je een herinnering. Als je binnen 14 dagen alsnog de premie betaalt, blijft dit verder zonder gevolg.
 2. betaal je niet binnen 14 dagen na deze aanmaning dan heeft dat de volgende gevolgen:
  • je blijft verplicht de premie te voldoen
  • je ontvangt een aanmaning

 3. de zorgverzekeraar kan na het sturen van een herinnering en een aanmaning de vordering overdragen aan een incassopartner. Mocht de vordering zijn overgedragen aan een incassopartner, dan kan de zorgverzekeraar ook nieuwe openstaande vorderingen overdragen zonder dat je hiervoor een aanmaning heeft ontvangen.
  • je moet de incassokosten betalen wegens de werkzaamheden van de deurwaarder
  • je moet wettelijke rente betalen over de totale vordering die bij de deurwaarder in behandeling is

basisverzekering

als je, zelfs na aanmaning, de premie niet betaalt, kan de zorgverzekeraar op grond van de Zorgverzekeringswet jou en de medeverzekerde op de polis bij het Centraal Administratiekantoor (CAK) aanmelden voor bronheffing. Er wordt je dan een bestuursrechtelijke premie van ten minste 110% en ten hoogste 130% van de gemiddelde marktpremie opgelegd. Die premie wordt ingehouden op bijvoorbeeld jouw salaris of uitkering. Je kunt hieronder lezen wanneer de melding bij het CAK plaatsvindt. De regels hierover vindt je in artikel 18a tot en met 18g van de Zorgverzekeringswet. Daar staat ook beschreven welke regels van toepassing zijn als het CAK de bestuursrechtelijke premie bij je gaat innen.

  1. Nadat is vastgesteld dat je 2 maanden geen premie hebt betaald, kan de zorgverzekeraar je een betalingsregeling aanbieden. Die betalingsregeling houdt in:
   1. dat je de zorgverzekeraar machtigt om automatisch bij je te incasseren,
   2. dat je met de zorgverzekeraar afspraken maakt om jouw betalingsachterstand in termijnen terug te betalen,
   3. dat de zorgverzekeraar de Basisverzekering niet zal beëindigen of de dekking van de Basisverzekering zal schorsen of opschorten zolang de betalingsregeling loopt.
  2. Heb je iemand anders verzekerd? En heb je de premie voor de Basisverzekering van die verzekerde 2 maanden niet betaald? Dan houdt de betalingsregeling ook in dat wij je aanbieden om deze verzekering te beëindigen. Dit aanbod geldt alleen als:
   1. de verzekerde voor zichzelf een Basisverzekering heeft afgesloten op de datum dat de betalingsregeling gaat gelden, en
   2. in het geval de verzekerde bij de zorgverzekeraar blijft, hij een machtiging heeft gegeven als bedoeld onder a van 1.
  3. In de brief waarin de zorgverzekeraar je een betalingsregeling aanbiedt staat dat je 4 weken de tijd heeft om de regeling te accepteren. In de brief zullen wij je ook uitleggen wat er gebeurt als je de premie 6 maanden niet betaalt. In de brief zullen wij je ook vertellen dat je schuldhulpverlening kunt krijgen en hoe je die hulp kunt krijgen en welke schuldhulpverlening mogelijk is.
  4. Als je (ook) iemand anders hebt verzekerd, krijgt die persoon dezelfde brief over de betalingsregeling als jij hebt gekregen.
  1. Als je 4 maanden geen premie hebt betaald, informeren wij jou en jouw medeverzekerden dat de zorgverzekeraar van plan is je te melden bij het CAK, zodra je 6 maanden of langer geen premie hebt betaald. Als de zorgverzekeraar je meldt bij het CAK betekent dit dat het CAK over zal gaan tot heffing van de bestuursrechtelijke premie.
   1. de zorgverzekeraar zal de melding (nog) niet doen als je op tijd laat weten dat je vindt dat je geen schuld heeft bij de zorgverzekeraar. Of als je op tijd laat weten dat je vindt dat de hoogte van de schuld niet juist is. Je bent op tijd als je de zorgverzekeraar daarover een brief stuurt, maximaal 4 weken nadat je door ons geïnformeerd bent. De zorgverzekeraar zal dan onderzoeken of zij jouw schuld goed hebben berekend. Als de zorgverzekeraar vindt dat zij jouw schuld goed hebben berekend dan informeert de zorgverzekeraar jou daarover. Als je het niet eens bent met dat oordeel van de zorgverzekeraar dan kan je dit voorleggen aan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen of aan de burgerlijke rechter. Als je dat doet binnen 4 weken nadat je de brief van de zorgverzekeraar hebt ontvangen, zal de zorgverzekeraar je niet melden bij het CAK, totdat de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen of de burgerlijke rechter heeft beslist of de zorgverzekeraar de hoogte van jouw schuld juist heeft berekend.
   2. je kunt ook vragen of de zorgverzekeraar met je een betalingsregeling wil aangaan. Wat die betalingsregeling inhoudt kan je hierboven lezen onder 1 en 2. Als de zorgverzekeraar met je een betalingsregeling afspreekt zal de zorgverzekeraar je niet melden bij het CAK zolang je de nieuwe premies op tijd betaalt.
  1. Als de zorgverzekeraar heeft vastgesteld dat je 6 maanden geen premie hebt betaald zal de zorgverzekeraar je aanmelden bij het CAK. De zorgverzekeraar zal aan het CAK jouw persoonsgegevens doorgeven en die van de personen die je hebt verzekerd. De zorgverzekeraar geeft alleen die persoonsgegevens aan het CAK die ze nodig hebben om bij je de bestuursrechtelijke premie in rekening te brengen. Jij en de persoon die je hebt verzekerd, worden hierover ook door de zorgverzekeraar geïnformeerd.
  2. Een eventueel gekozen vrijwillig eigen risico komt te vervallen, evenals de bijbehorende korting op de premie.
  3. Aanvullende verzekeringen zullen worden beëindigd.

HEMA Klantenservice

Heb je een vraag over HEMA Zorgverzekering? De klantenservice van HEMA Zorgverzekering helpt je graag! De klantenservice is geheel gratis en voor iedereen toegankelijk.
Bel naar 088-222 4114
maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 18:00

bekijk alle veelgestelde vragen

download de HEMA Zorg app

Wil je ook altijd en overal jouw zorgpas op zak hebben? En inzicht in je verzekeringsgegevens en declaraties? Je kunt nu in de App Store of Google Play Store de HEMA Zorg app downloaden!

reviews

Ben je ook benieuwd wat HEMA klanten vinden hun zorgverzekering? Bekijk het op de review-pagina. En als je al klant bent, laat dan een review achter en maak kans op een HEMA cadeaukaart t.w.v. 50.-. 

lees meer