eigen risico zorgverzekering: wat houdt dit in?

De basisverzekering kent een wettelijk verplicht eigen risico. Dit is het bedrag dat je eerst zelf betaalt. Naast het wettelijk eigen risico kun je kiezen voor een vrijwillig extra eigen risico. Dit bedrag wordt bij het wettelijk eigen risico opgeteld. Je betaalt dan, voor de zorgkosten die onder de basisverzekering vallen, een hoger bedrag zelf. Daar staat tegenover dat je minder premie betaalt.

zo houdt de overheid zorg betaalbaar

De overheid stelt jaarlijks het wettelijk verplicht eigen risico vast. Dit is het bedrag dat iedereen vanaf 18 jaar moet meebetalen aan zorgkosten die onder de basisverzekering vallen. In 2019 is dit een bedrag van 385.-. Dit betekent dat je in 2019 de eerste 385.- van jouw zorgkosten, die onder de basisverzekering vallen, zelf betaalt. Ben je niet het hele jaar bij HEMA Zorgverzekering verzekerd, dan wordt het eigen risico berekend voor de tijd dat je verzekerd bent.

geen zorg, geen eigen risico

Het eigen risico zorgverzekering geldt niet voor een aanvullende verzekering of tandartsverzekering. Gebruik je geen zorg, dan betaal je ook geen eigen risico. Verzekerden jonger dan 18 jaar hebben geen verplicht eigen risico. Niet alle medische zorg valt onder het wettelijk eigen risico. Zo wordt bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts altijd voor 100% vergoed.

Voor onderstaande zorg betaal je in 2019 geen eigen risico:

 • de behandelingen, consulten en visites van de huisarts;
 • verpleging en verzorging;
 • verloskundige zorg & kraamzorg;
 • kraamzorg;
  • echografie voorgeschreven door huisarts, verloskundige of gynaecoloog;
  • ziekenhuisopname tijdens zwangerschap in verband met complicaties bij de zwangerschap.
 • verloskundige hulp door een huisarts en een verloskundige:
  • medisch noodzakelijke verloskundige hulp door een gynaecoloog;
  • gebruik van de verloskamer;
  • ziekenhuisopname bij bevalling in het ziekenhuis.
 • hulpmiddelen in bruikleen;
 • nacontroles van de donor, na een orgaandonatie;
 • medicatiebeoordeling chronisch Uitsluitend Recept-geneesmiddelengebruik, als u naar een apotheker of huisarts gaat;
 • vervoer van de donor bij transplantatie;
 • nacontroles van de donor bij transplantatie;
 • ketenzorg via de huisarts.

vrijwillig eigen risico zorgverzekering

Ben je 18 jaar of ouder dan kun je naast jouw verplicht eigen risico kiezen voor een extra vrijwillig eigen risico. Bij HEMA Zorgverzekering is dit vrijwillig eigen risico 500.- per kalenderjaar. Je krijgt dan een korting op jouw premie voor de basisverzekering van 288.- per jaar. Het vrijwillig eigen risico wordt opgeteld bij het bedrag van het wettelijk verplicht eigen risico. Dit betekent dat wanneer je kiest voor het vrijwillig eigen risico, het totale eigen risico 885.- is. Je betaalt dan dus de eerste 885.- aan zorgkosten zelf.

je zorgtraject en je eigen risico

De startdatum van een behandeling bepaalt in welk jaar je eigen risico verrekend wordt. Als je bijvoorbeeld in december 2018 geopereerd wordt aan je knie en in januari 2019 het ziekenhuis verlaat, dan worden de kosten verrekend met het eigen risico van het jaar 2018. Ziekenhuizen declareren specialistische medische zorg met een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie). Dit is het geheel aan zorg dat je ontvangt, van zorgvraag tot diagnose en behandeling. Een DBC-traject mag maximaal 120 dagen duren. Duurt je behandeling langer dan wordt een vervolg-DBC gestart. Let op: als die DBC's in verschillende jaren worden geopend, wordt je eigen risico tweemaal toegepast en niet eenmaal. Je kunt altijd bij de zorgadviseur navragen of en wanneer er een vervolg-DBC wordt gestart.

let op: als die DBC's in verschillende jaren worden geopend, wordt je eigen risico tweemaal toegepast en niet eenmaal. Ook wanneer de vervolgafspraak langer dan 42 dagen na de operatie plaatsvindt en valt in een ander jaar, moet je zowel het eigen risico van 2018 als dat van 2019 betalen. Je kunt altijd bij de zorgadviseur navragen of en wanneer er een vervolg-DBC wordt gestart.

meer weten? lees alle informatie in onze voorwaarden

Als wij de zorgkosten rechtstreeks vergoeden aan de zorgaanbieder, betaal je het eigen risico achteraf aan ons via automatische incasso. Voor eigen risicobedragen hoger dan 450.- sturen we altijd eerst een acceptgirokaart zonder incassokosten. Volgt er geen betaling, dan sturen we een herinnering met 1.50 incassokosten. Als je de nota eerst zelf hebt betaald, dan houden we het eigen risico in op de uitbetaling van deze nota. In de voorwaarden vind je alle informatie over eigen risico.

zorgvinder

Wil je graag weten met welke zorgaanbieders HEMA Zorgverzekering in jouw buurt afspraken heeft gemaakt? In de zorgvinder kun je alle zorgaanbieders heel gemakkelijk vinden en vergelijken.


De Zorgvinder wordt dagelijks geactualiseerd.

contact zorgverzekering

Klantenservice

088-2224114
maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 19:00

Je belt tegen lokaal tarief plus de kosten voor mobiel.

Zorgverzekeringhema.nl maakt gebruik van cookies om je zo goed mogelijk te kunnen helpen. Natuurlijk zorgen wij goed voor je privacy. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat je persoonlijke voorkeuren zijn vastgelegd. Door op 'OK' te klikken en door gebruik te blijven maken van deze website, ga je hiermee akkoord. Wil je liever minder cookies? Verander dan je instellingen.