eigen risico en eigen bijdrage basisverzekering

De basisverzekering kent een wettelijk eigen risico, dit is het bedrag dat je zelf betaalt aan je zorgkosten. Naast het wettelijk eigen risico kun je kiezen voor een extra vrijwillig eigen risico. Dit bedrag wordt bij het wettelijk eigen risico opgeteld. Je betaalt dan van de zorgkosten die onder de basisverzekering vallen een hoger bedrag zelf. Dit betekent ook dat je minder premie betaalt. Naast het wettelijk- en vrijwillig eigen risico is er ook nog de wettelijke eigen bijdrage en de maximumvergoeding. Deze eigen bijdrage of maximumvergoeding geldt voor bepaalde zorgkosten.

verplicht eigen risico

Om zorg betaalbaar te houden, stelt de overheid voor iedereen jaarlijks een wettelijk verplicht eigen risico vast. Dit is het bedrag dat iedereen vanaf 18 jaar moet meebetalen aan zorgkosten die onder de basis zorgverzekering vallen. In 2016 is dit een bedrag van € 385,-. Dit betekent dat je in 2016 de eerste € 385,- van jouw zorgkosten die onder de basisverzekering vallen zelf betaalt. Ben je niet het hele jaar bij HEMA Zorgverzekering verzekerd, dan wordt het eigen risico berekend voor de tijd dat je verzekerd bent en betaal je dus minder dan € 385,- eigen risico. Het eigen risico geldt niet voor een aanvullende verzekering of tandartsverzekering. Gebruik je geen zorg, dan betaal je ook geen eigen risico. Verzekerden jonger dan 18 jaar hebben geen verplicht eigen risico. Niet alle medische zorg valt onder het wettelijk eigen risico. Zo wordt bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts altijd voor 100% vergoed.

Voor onderstaande zorg betaal je in 2016 geen eigen risico:

 • de behandelingen, consulten en visites van de huisarts;
 • verpleging en verzorging;
 • verloskundige zorg & kraamzorg:
  • kraamzorg;
  • echografie voorgeschreven door huisarts, verloskundige of gynaecoloog;
  • ziekenhuisopname tijdens zwangerschap in verband met complicaties bij de zwangerschap.
 • verloskundige hulp door een huisarts en een verloskundige:
  • medisch noodzakelijke verloskundige hulp door een gynaecoloog;
  • gebruik van de verloskamer;
  • ziekenhuisopname bij bevalling in het ziekenhuis.
 • hulpmiddelen in bruikleen;
 • nacontroles van de donor, na een orgaandonatie.
 • medicatiebeoordeling chronisch Uitsluitend Recept-geneesmiddelengebruik, als u naar een apotheker of huisarts gaat;
 • vervoer van de donor bij transplantatie
 • nacontroles van de donor bij transplantatie

vrijwillig eigen risico

Ben je 18 jaar of ouder dan kun je naast jouw verplicht eigen risico kiezen voor een extra vrijwillig eigen risico. Bij HEMA Zorgverzekering is dit vrijwillig eigen risico € 500,- per kalenderjaar. Je krijgt dan een korting op jouw premie voor de basisverzekering van € 288,- per jaar. Het vrijwillig eigen risico wordt opgeteld bij het bedrag van het wettelijk verplicht eigen risico. Dit betekent dat wanneer je kiest voor het vrijwillig eigen risico, het totale eigen risico € 885,- is. Je betaalt dan dus de eerste € 885,- aan zorgkosten zelf.

je zorgtraject en je eigen risico

De startdatum van een behandeling bepaalt in welk jaar je eigen risico verrekend wordt. Als je bijvoorbeeld in december 2016 geopereerd wordt aan je knie en in januari 2017 het ziekenhuis verlaat, dan worden de kosten verrekend met het eigen risico van het jaar 2016. Ziekenhuizen declareren specialistische medische zorg met een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie). Dit is het geheel aan zorg wat je ontvangt, van zorgvraag tot diagnose en behandeling. Een DBC-traject mag maximaal 120 dagen duren. Duurt je behandeling langer dan wordt een vervolg-DBC gestart. Let op: Als die DBC's in verschillende jaren worden geopend, wordt je eigen risico tweemaal toegepast, en niet eenmaal. Je kunt altijd navragen of en wanneer er een vervolg-DBC wordt gestart bij de zorgadviseur.

verrekening eigen risico

Als wij de zorgkosten rechtstreeks vergoeden aan de zorgaanbieder, betaal je het eigen risico achteraf aan ons via automatische incasso. Voor eigen risico bedragen hoger dan € 350,- sturen we altijd eerst een acceptgirokaart zonder incassokosten. Volgt er geen betaling, dan sturen we een herinnering met € 1,50 incassokosten. Als je de nota eerst zelf hebt betaald, dan houden we het eigen risico in op de uitbetaling van deze nota.

eigen bijdrage

De meeste zorgkosten worden helemaal vergoed vanuit de basisverzekering. Je hoeft daarvoor niets extra te betalen. Maar voor een aantal zorgkosten geldt een wettelijke eigen bijdrage of een maximumbedrag. Dat betekent dat je een deel van de zorgkosten zelf moet betalen. Hoe hoog die eigen bijdrage of dat maximumbedrag is, bepaalt de overheid. Als voor bepaalde zorgkosten een eigen bijdrage geldt, betaal je die eerst. Het bedrag dat daarna overblijft, valt onder het eigen risico. Voor onder andere onderstaande zorg betaal je een eigen bijdrage:

 • hulpmiddelen (bijvoorbeeld orthopedische schoenen);
 • geneesmiddelen (wanneer deze duurder zijn dan de gemiddelde prijs);
 • kraamzorg;
 • zittend ziekenvervoer;
 • poliklinische bevalling zonder medische indicatie.

In de voorwaarden vind je alle informatie over eigen risico en eigen bijdrage.

Hulp nodig?

Bel met de Overstapassistent:

088 – 222 43 00

jouw voordeel bij HEMA

 • 10% korting op bijna het gehele HEMA assortiment
 • meeverzekerde kinderen gaan met 50% korting naar WILDLANDS Adventure Zoo Emmen
 • gewoon naar jouw eigen huisarts en ziekenhuis

 zorgvinder

Wil je graag weten met welke zorgaanbieders HEMA Zorgverzekering in jouw buurt afspraken heeft gemaakt? In de zorgvinder kun je alle zorgaanbieders heel gemakkelijk vinden en vergelijken.

De Zorgvinder wordt dagelijks geactualiseerd.