aanvragen en opzeggen

aanvragen

Als je per 1 januari wilt overstappen naar HEMA Zorgverzekering moet je oude verzekering uiterlijk 31 december worden opgezegd.

 • bij aanmelding voor 1 januari zal HEMA Zorgverzekering je oude verzekering opzeggen;
 • aanmelden in de maand januari is alleen nog mogelijk als je zelf je oude verzekering uiterlijk 31 december hebt opgezegd.

Zit je ten tijde van overstappen in een zorgtraject? Geen probleem, wij nemen akkoordverklaringen, toestemmingen/machtigingen, pgb verpleging en verzorging van je vorige zorgverzekeraar over.

In de volgende situaties kun je ook gedurende het kalenderjaar een zorgverzekering aanvragen:

 • je bent ergens anders verzekerd, maar je bent niet zelf verzekeringnemer. Bijvoorbeeld bij een echtscheiding of als je zelfstandig gaat wonen. Kinderen die 18 jaar worden kunnen ook tussentijds overstappen. Nadat je de verzekering online hebt aangevraagd, zullen wij de verzekering bij jouw vorige verzekeraar voor je opzeggen vanaf de 1e dag van de volgende maand;
 • je kunt de verzekering ook tussentijds aanvragen als:

  • je uit het buitenland emigreert;
  • je uit militaire dienst gaat;
  • je in het buitenland woont en in Nederland gaat werken.

polisbedenktijd

Je hebt een verzekering bij HEMA Zorgverzekering afgesloten en je bedenkt je. Je kunt dan tot uiterlijk 14 dagen na ontvangst van je zorgpolis de verzekering annuleren. Je hoeft hiervoor geen reden op te geven. Je betaalt dan ook geen premie of kosten.

opzeggen per 1 januari

Wil je de verzekering bij HEMA Zorgverzekering opzeggen? Dat kan jaarlijks per 1 januari als er geen sprake is van premieachterstand. We moeten je opzegging dan wel uiterlijk 31 december ontvangen. Denk je er wel aan om je uiterlijk 31 januari aan te melden bij een nieuwe zorgverzekeraar. De nieuwe verzekering gaat dan nog met terugwerkende kracht in per 1 januari.

tussentijds opzeggen

In de volgende situaties kun je jouw verzekering tijdens het lopende verzekeringsjaar opzeggen:

 • je bent bij HEMA Zorgverzekering verzekerd, maar je bent niet zelf verzekeringnemer. Bijvoorbeeld bij een echtscheiding of als je zelfstandig gaat wonen. Nadat jij je hebt aangemeld bij een andere zorgverzekeraar, zullen zij de verzekering bij HEMA Zorgverzekering voor jou opzeggen vanaf de 1e dag van de volgende maand;
 • je moet de verzekering tussentijds opzeggen als je geen recht meer hebt op een verzekering, bijvoorbeeld als:

  • je naar het buitenland emigreert;
  • je in militaire dienst gaat;
  • je in het buitenland woont en niet langer in Nederland werkt;
  • je in Nederland woont en in het buitenland gaat werken.
 • je wilt niet instemmen met de door HEMA Zorgverzekering gewijzigde verzekeringsvoorwaarden. Je opzegging moet dan binnen 30 dagen nadat wij de wijziging hebben gemeld bij ons binnen zijn. Je kunt de verzekering niet opzeggen als de aanpassingen het gevolg zijn van wetswijzigingen.

hoe kun je opzeggen?

Je kunt opzeggen via e-mail en brief. Geef daarbij duidelijk aan welke verzekering je wilt opzeggen (je basisverzekering, je aanvullende verzekering of je tandartsverzekering) en voor welke verzekerden de opzegging geldt. Als je vragen hebt kun je contact opnemen met onze klantenservice op 0900 411 41 14.

Hulp nodig?

Bel met de Overstapassistent:

088 – 222 43 00

jouw voordeel bij HEMA

 • 10% korting op bijna het gehele HEMA assortiment
 • meeverzekerde kinderen gaan met 50% korting naar WILDLANDS Adventure Zoo Emmen
 • gewoon naar jouw eigen huisarts en ziekenhuis

 zorgvinder

Wil je graag weten met welke zorgaanbieders HEMA Zorgverzekering in jouw buurt afspraken heeft gemaakt? In de zorgvinder kun je alle zorgaanbieders heel gemakkelijk vinden en vergelijken.

De Zorgvinder wordt dagelijks geactualiseerd.