Zorgverzekeringhema.nl maakt gebruik van cookies om je zo goed mogelijk te kunnen helpen. Natuurlijk zorgen wij goed voor je privacy. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat je persoonlijke voorkeuren zijn vastgelegd. Door op 'OK' te klikken en door gebruik te blijven maken van deze website, ga je hiermee akkoord. Wil je liever minder cookies? Verander dan je instellingen.

veelgestelde vragen HEMA Zorgverzekering

 • 1. Verzekering
  • Kom ik altijd in aanmerking voor de basisverzekering? Er mag niet worden geselecteerd op medisch risico, leeftijd of andere kenmerken. Iedereen kan dus een basisverzekering afsluiten bij HEMA Zorgverzekering. Alleen als je een achterstand hebt in het betalen van de premie bij jouw huidige zorgverzekeraar, is overstappen niet mogelijk. Dit kan dan pas als je alle openstaande premies hebt betaald.
  • Ik gebruik al zorg. Kan ik wel overstappen naar de HEMA Zorgverzekering? Ja, dat kan. Wij nemen akkoordverklaringen, toestemmingen/machtigingen, pgb verpleging en verzorging van je vorige zorgverzekeraar over.
  • Kom ik altijd in aanmerking voor een aanvullende verzekering en/of tandartsverzekering? Iedereen die bij de zorgverzekering van HEMA een basisverzekering heeft of aanvraagt, komt in aanmerking voor een aanvullende verzekering en/of tandartsverzekering. Daarbij is geen sprake van medische selectie
  • Kunnen jullie mijn huidige zorgverzekering voor mij opzeggen? Wanneer je voor 1 januari een HEMA Zorgverzekering aanvraagt, zeggen wij jouw huidige zorgverzekering automatisch voor je op. In januari kun je alleen nog een HEMA Zorgverzekering aanvragen als je zelf jouw huidige zorgverzekering voor 1 januari hebt opgezegd.
  • Is er een wachttijd voor kroon- en brugwerk voor volwassenen? Voor kroon- en brugwerk voor volwassenen is er geen wachttijd.
  • Is er een wachttijd orthodontie voor kinderen? Voor het krijgen van een vergoeding voor orthodontie tot 18 jaar geldt een wachttijd van 1 jaar. Dit betekent dat je gedurende de wachttijd geen vergoeding krijgt voor orthodontie. De wachttijd gaat in op de ingangsdatum van de aanvullende verzekering. Er zijn twee uitzonderingen. Ben je heel 2018 al bij HEMA verzekerd met pakket aanvullend 3? Dan geldt er geen wachttijd. Heb je bij een andere verzekeraar een vergelijkbare dekking? Dan kun je gebruikmaken van de gelijk-over-regeling.
  • Heb je een Aanvullend 3 en is jouw kind(jonger dan 18 jaar) al gestart met een orthodontiebehandeling? Is de orthodontiebehandeling in 2018 of eerder gestart en nog niet beëindigd? Dan houd je recht op de vergoeding zoals deze was, namelijk 100% tot 1.500.- voor de gehele verzekeringsduur. De vergoeding stopt wanneer het maximale bedrag van 1.500.- is bereikt of als jouw kind 18 wordt.
  • Hebben jij en jouw kind jonger dan 18 jaar sinds 2018 een Aanvullend 3 (met wachttijd) en start jouw kind in 2019 met een orthodontiebehandeling? Heb jij in 2018 een wachttijd gehad en start je in 2019 met de orthodontiebehandeling? Dan houd je recht op de vergoeding zoals deze was, namelijk 100% tot 1.500.- voor de gehele verzekeringsduur. De vergoeding stopt wanneer het maximale bedrag van 1.500.- is bereikt of als jouw kind 18 wordt.
  • Worden brillen en contactlenzen ook vergoed? HEMA Zorgverzekering vergoedt geen brillen en contactlenzen. Als klant van HEMA Zorgverzekering krijg je bij een aantal opticiens wel korting op brillen en contactlenzen. Kijk voor meer informatie hierover in de kortingsregeling brillen en lenzen 2019.
  • Bij welke zorgaanbieders kan ik terecht? In de Zorgvinder kun je zien met welke zorgaanbieders bij jou in de buurt we afspraken hebben. Klik hier om naar de Zorgvinder te gaan.
  • Ik wil mijn premie, eigen risico en eigen bijdrage via een andere rekening betalen. Hoe wijzig ik mijn rekeningnummer? Je kunt jouw rekeningnummer wijzigen. Dit kan online in ‘mijn zorgoverzicht’ of telefonisch via onze klantenservice op 088 – 222 41 14.
  • Hoe wijzig ik mijn betaaltermijn? Dit kan niet. Voor de HEMA Zorgverzekering kun je alleen per maand betalen via automatische incasso.
  • Hoe wijzig ik de hoogte van mijn vrijwillig eigen risico? Dit kun je tot uiterlijk 31 december online wijzigen in ‘mijn zorgoverzicht’ of telefonisch aan ons doorgeven via de klantenservice op 088 - 2224114. De aanpassing van de hoogte van jouw vrijwillig eigen risico gaat in per 1 januari.
  • Wie is de risicodrager van de HEMA Zorgverzekering? Zoals in de voorwaarden staat aangegeven is Menzis de risicodrager van de HEMA Zorgverzekering. HEMA Financial Services en Menzis wisselen hierom bepaalde gegevens uit. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de bemiddelingstaken door HEMA Finacial Services zoals informatievoorziening naar klanten, analyse en het verlenen van korting in het 'meer HEMA' programma. Er worden vanuit Menzis geen medische gegevens met HEMA Financial Services gedeeld.
  • Kunnen verzekerden op één polis kiezen voor verschillende eigen risicobedragen? Iedere verzekerde van 18 jaar en ouder heeft een verplicht eigen risico. Dat kun je niet wijzigen. Wel kan iedere verzekerde van 18 jaar en ouder kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Ook op een polis kan het vrijwillig eigen risico per persoon verschillen.
  • Hebben kinderen tot 18 jaar ook een eigen risico? Nee, kinderen tot 18 jaar hebben geen verplicht of vrijwillig eigen risico.
  • Wat is het verschil tussen ‘eigen bijdrage’ en ‘eigen risico’ ? Iedereen van 18 jaar en ouder heeft een verplicht eigen risico. Als er zorgkosten worden vergoed uit de basisverzekering krijg je in 2019 de eerste 385,- niet vergoed. Daarnaast geldt er voor bepaalde vergoedingen uit de basisverzekering een wettelijke eigen bijdrage. Bij een eigen bijdrage komen de kosten tot een vastgesteld bedrag per jaar voor eigen rekening. Zo geldt er bijvoorbeeld een wettelijke eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer.
  • In welke volgorde worden eigen risico en wettelijke bijdragen verrekend? Eerst verrekenen we de eigen bijdragen, daarna verrekenen we het eigen risico.
  • Aan wie betaal ik het eigen risico? Als wij de zorgkosten rechtstreeks aan de zorgaanbieder betalen, vorderen wij het eigen risico bij jou terug. In dit geval ontvang je van ons een rekening. Als je zelf een nota bij ons indient, wordt het eigen risico in mindering gebracht op de vergoeding.
  • Wanneer wordt de premie geïncasseerd? Jouw premie wordt omstreeks de 29e van de maand automatisch geïncasseerd.
  • Wat kan ik doen als ik mijn premie even niet kan betalen? Als je de premie even niet kunt betalen, kun je bij ons gespreide betaling aanvragen. Je betaalt dan het bedrag dat je open hebt staan in termijnen. Dit kun je aanvragen in ‘mijn zorgoverzicht’ of via de klantenservice op 088 - 2224114.
  • Wat is een DBC? DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie en is het geheel aan medisch specialistische zorg dat je in een zorgtraject ontvangt. Als je bijvoorbeeld een gebroken been hebt, wordt er in het ziekenhuis vaak een röntgenfoto gemaakt en gips aangebracht, maar er kan ook een operatie nodig zijn waarbij je tijdelijk opgenomen wordt. Een DBC-traject duurt maximaal 120 dagen. Aan het eind van de behandeling stuurt het ziekenhuis de rekening naar de zorgverzekeraar. Als de behandeling eerder ten einde komt, wordt het DBC-traject eerder afgesloten. Duurt de behandeling langer, dan wordt een nieuw traject geopend. De DBC-systematiek is in Nederland ingevoerd om meer inzicht te krijgen in de zorg die ziekenhuizen leveren.
  • Wanneer ontvang ik de factuur voor een DBC-traject? De DBC-systematiek is ingevoerd om meer inzicht te krijgen in de zorg die ziekenhuizen leveren. Een DBC-traject duurt maximaal 120 dagen. De factuur van het ziekenhuis komt pas nadat het traject is afgesloten bij HEMA Zorgverzekering binnen. Vervolgens verwerken wij de factuur van het ziekenhuis en bekijken wij of je nog een bedrag moet betalen. Daarom krijg je van ons daarna pas een factuur van je eigen risico
  • Zijn er kosten verbonden aan het storneren van nota’s? Als je de incasso voor premie storneert via jouw bank, sturen we een acceptgirokaart verhoogd met 1,50 voor incassokosten. Deze 1,50 tellen wij bij het openstaande bedrag op. Aan een eigen risico/eigen bijdrage storneringsnota zijn geen kosten verbonden.
  • Wat is een omzetplafond en heeft dit gevolgen voor mijn behandeling? Voor HEMA wordt met enkele zorgaanbieders een maximumbedrag afgesproken dat zij in een kalenderjaar mogen declareren. Dit wordt ook wel 'omzetplafond' genoemd. Als een zorgaanbieder dit maximum bereikt, kan het voorkomen dat je niet meteen bij deze zorgaanbieder terechtkunt. In dat geval kun je ervoor kiezen om op de wachtlijst van de zorgaanbieder te worden geplaatst. Als je meteen wilt worden geholpen, bel dan naar onze Zorgadviseur op telefoonnummer 088 - 222 43 21 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 19.00 uur). De Zorgadviseur kijkt dan samen met jou waar je wel terechtkunt. Als het maximum wordt bereikt tijdens je behandeling, heeft dat voor jou geen gevolgen. Je kunt jouw behandeling gewoon afmaken.
  • Wat zijn preferente geneesmiddelen en hebben ze invloed op de hoogte van mijn eigen risico? Vaak zijn er meerdere geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof op de markt. Bij sommige geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof en toedieningsvorm heb je alleen recht op die geneesmiddelen die door HEMA zijn aangewezen. Dit zijn de zogenaamde preferente geneesmiddelen.

   Door het preferentiebeleid kun je van jouw apotheek medicijnen krijgen die mogelijk in een ander doosje zitten dan je gewend bent. Ook het medicijn zelf kan een andere vorm en kleur hebben. Maar de werkzame stof en de sterkte zijn precies hetzelfde als van het medicijn dat je nu gebruikt.

   Omdat de kosten voor medicijnen meetellen in het eigen risico merk je de gevolgen van ons preferentiebeleid direct. De medicijnen kosten minder, dus je betaalt ook minder eigen risico per medicijn.

   Vindt jouw (huis)arts of medisch specialist een ander middel dan zo’n preferent geneesmiddel noodzakelijk, dan krijg je dat in de meeste gevallen gewoon vergoed. Je arts of apotheker kan je hier meer over vertellen.
  • Wat houdt een gelijk-over-regeling in? Voor het krijgen van een vergoeding voor orthodontie tot 18 jaar geldt een wachttijd van 1 jaar. Dit betekent dat je gedurende de wachttijd geen vergoeding krijgt voor orthodontie. De wachttijd gaat in op de ingangsdatum van de aanvullende verzekering. Er zijn twee uitzonderingen. Ben je heel 2018 al bij HEMA verzekerd met pakket aanvullend 3? Dan geldt er geen wachttijd. Heb je bij een andere verzekeraar een vergelijkbare dekking? Dan kun je gebruikmaken van de gelijk-over-regeling.
 • 2. Buitenland
  • Ik wil voor een behandeling naar het buitenland. Moet ik hiervoor toestemming vragen? Je hebt alleen toestemming nodig als je voor een behandeling in het buitenland in het ziekenhuis opgenomen moet worden (minimaal 1 nacht). Deze toestemming is niet nodig als er sprake is van spoedhulp. Neem in geval van spoedhulp altijd contact op met de HEMA Alarmcentrale. Telefoon: +31 317 455 678. Het telefoonnummer staat ook achterop jouw zorgpas.
  • Ik wil voor een behandeling naar het buitenland. Hoe zit het met de vergoeding? De vergoeding voor zorgkosten gemaakt in het buitenland is gelijk aan de vergoeding in Nederland. Ga je in het buitenland naar een gecontracteerde zorgaanbieder, dan worden de kosten (onder aftrek van het eventueel eigen risico en eigen bijdrage) volledig vergoed. HEMA Zorgverzekering vergoedt 75% van de nota van niet-gecontracteerde zorgaanbieders tot een maximum van 75% van het bedrag dat we gemiddeld voor die behandeling hebben gecontracteerd. Wil je meer weten over het buitenlandbeleid en gecontracteerde zorg in Nederland, neem dan contact op met de Zorgadviseur. Het telefoonnummer is 088 - 222 43 21 (lokaal tarief). De Zorgadviseur is op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot 19.00 uur.
  • Wat krijg ik vergoed als ik in het buitenland naar de tandarts ga? Alleen in geval van spoedhulp geldt vanuit de Aanvullende verzekering een vergoeding van maximaal 250,-
  • Wat moet ik doen als ik in het buitenland met spoed hulp nodig heb? Wij adviseren je om contact op te nemen met de HEMA Alarmcentrale. Telefoon: +31 317 455 678. In geval van een ziekenhuisopname is dit zelfs verplicht. Het telefoonnummer van de Alarmcentrale staat ook achterop jouw zorgpas.
  • De Europese zorgkaart wordt ook wel EHIC genoemd. Wat betekenen deze letters? EHIC is de afkorting van European Health Insurance Card.
  • Is het verstandig om een Europese zorgkaart mee te nemen? Met de Europese zorgkaart (EHIC) kun je medisch noodzakelijke zorg krijgen bij tijdelijk verblijf in het buitenland. Als je gebruikmaakt van de Europese zorgkaart heb je recht op dezelfde medische hulp als waar de inwoners van het land waar jij je bevindt recht op hebben. De kosten hiervan hoef je niet zelf voor te schieten. De persoonsgebonden kaart kun je direct kosteloos aanvragen.
  • Waarop kun je met de EHIC aanspraak maken? Op vertoon van de Europese zorgkaart heb je recht op medisch noodzakelijke zorg volgens de wetgeving van het land waar je tijdelijk verblijft. De wettelijke regelingen van de landen verschillen: in sommige landen is de zorg gratis, in andere landen betaal je een deel van de kosten (eigen bijdrage). De buitenlandse zorgaanbieder declareert de kosten bij ons. In het geval van een eigen bijdrage is het belangrijk dat je rekeningen en doktersvoorschriften bewaart en bij ons inlevert. De Europese zorgkaart dekt geen kosten van een medische behandeling als dit het doel van jouw reis is. Ook als je gebruikmaakt van de diensten van een zorgaanbieder die niet onder het buitenlandse gezondheidszorgsysteem gedekt zijn, kun je geen gebruikmaken van de Europese zorgkaart (bijvoorbeeld bij privé-klinieken).
  • Ik heb een nota van zorgkosten gemaakt in het buitenland. Kan ik deze declareren? Je kunt buitenlandse nota's niet declareren via ‘mijn zorgoverzicht’ of de declaratie-app, omdat we daarvoor meer toelichting nodig hebben. Je dient buitenlandse nota’s dus per post naar ons op te sturen, samen met het declaratieformulier buitenlandse nota’s.
  • Heb je een aanvullende verzekering nodig in het buitenland? De basisverzekering biedt veelal geen volledige dekking in het buitenland. Een aanvullende verzekering kan dan uitkomst bieden. Ook is het verstandig om een reisverzekering af te sluiten.
  • In welke landen is de Europese zorgkaart geldig? De basisverzekering biedt veelal geen volledige dekking in het buitenland. Een aanvullende verzekering kan dan uitkomst bieden. Ook is het verstandig om een reisverzekering af te sluiten.
  • Heb ik een reisverzekering nodig in het buitenland? Het is raadzaam om ook een reisverzekering af te sluiten. Ziekte of een ongeval in het buitenland kan extra kosten met zich meebrengen waartegen je beter verzekerd kunt zijn, zoals bijvoorbeeld verblijfskosten of kosten voor een veilige terugkeer naar Nederland. Klik hier om de premie voor een HEMA Reisverzekering te berekenen.
 • 3. Gelukskorting
  • Koppelen van je HEMA zorgverzekering aan meer HEMA Op het moment dat je je verzekerdennummer hebt ontvangen, kun je de volgende werkdag de koppeling maken met je meer HEMA account. Vanaf dat moment ontvang je met je HEMA klantenpas 10% gelukskorting op bijna al je aankopen.
  • Hoe ontvang ik de korting bij het afrekenen? Je ontvangt de korting in de winkel, nadat je zelf je verzekerdennummer hebt gekoppeld aan je ‘meer HEMA’ account. Dit doe je via www.hema.nl/meerhema/zorgkorting. Bestel je online via HEMA.nl dan koppel je eerst zelf je verzekerdennummer aan je ‘meer HEMA’ account. Hierna log je in op HEMA.nl. De korting wordt verrekend wanneer je gaat betalen.
  • Wanneer kom ik in aanmerking voor de korting?
   • Je komt in aanmerking voor de korting bij het afsluiten van een HEMA Basisverzekering.
   • Je moet een ‘meer HEMA’ account hebben waar je je verzekerdennummer aan koppelt.
   • Nieuwe klanten die vanaf 13 november een zorgverzekering bij HEMA afsluiten, kunnen direct profiteren van de 10% gelukskorting.
  • Krijg ik de 10% gelukskorting ook als ik mijn HEMA zorgverzekeringspas toon?
   • Nee, de 10% gelukskorting wordt alleen verstrekt met de ‘meer HEMA’ klantenpas of app waaraan de HEMA Zorgverzekering is gekoppeld.
   • Huidige zorgverzekerden van HEMA ontvangen tot 1 januari 2019 10% gelukskorting met hun zorgpas.
  • Waar is de 10% korting van toepassing?
   • De 10% korting geldt op aankopen in Nederlandse filialen van HEMA of op HEMA.nl.
   • Let op: de korting is niet op alle producten van toepassing. Korting wordt niet verstrekt:
    • op boeken en geneesmiddelen;
    • op facilitaire kosten (zoals vermaak- en bezorgkosten);
    • op waardebonnen of cadeaubonnen (zoals cadeaukaarten);
    • op de volgende producten besteld op hema.nl: matrassen, fotoproducten, fietsen, 3D printen, ontwerp het zelf, Selected by HEMA en gebak;
    • op HEMA Verzekeringen, notarisservice, telecomproducten, lekker weg producten, HEMA Tickets, NS-actie, iTunes-producten;
    • HEMA is te allen tijde gerechtigd bepaalde artikelen uit te sluiten van de korting dan wel een afwijkende korting te verlenen
  • Krijg ik ook korting als ik online bestel op HEMA.nl? Ja, je krijgt ook korting als je online bestelt op hema.nl. Dit geldt voor zowel bestellingen die je in de winkel ophaalt als die je thuis laat bezorgen. Om korting op online bestellingen te krijgen vul je in het besteloverzicht bij ‘actiecode’ de barcode van jouw zorgpas in. De korting wordt dan automatisch verrekend. Let op: het is belangrijk dat je de korting hier invoert, ook als je de bestelling in de winkel ophaalt. Korting op online bestellingen kan niet in de winkel worden verrekend.
  • Is de 10% korting ook van toepassing op producten waarop al korting zit?

   10% korting wordt ook verleend op artikelen die al met een korting worden aangeboden. De korting op reeds afgeprijsde artikelen wordt in dit geval berekend over het bedrag dat resteert na aftrek van de korting die al wordt aangeboden.

  • Tot wanneer is mijn 10% korting geldig? De 10% korting is, zolang de zorgverzekering bij HEMA loopt, het hele jaar 2019 geldig. Bij het scannen van de ‘meer HEMA’ klantenpas of app wordt de 10% korting automatisch toegepast.
  • Waarvoor moet ik mijn verzekerdennummer invullen? Het verzekerdennummer dient eenmalig ingevoerd te worden voor validatie van de korting.
  • Kan ik mijn verzekerdennummer koppelen aan meerdere ‘meer HEMA’ accounts? Nee, het verzekerdennummer kan één keer gebruikt worden. Je koppelt je verzekerdennummer zelf via www.hema.nl/meerhema/zorgkorting. Na een succesvolle koppeling wordt de korting aan de kassa verrekend.
  • Is de 10% korting overdraagbaar? Nee, de 10% korting is strikt persoonlijk. Kassamedewerkers hebben het recht om legitimatie te vragen.
 • 4. Zorgpas
  • Kan ik mijn zorgpas ook in het buitenland gebruiken? In het buitenland is de zorgpas meestal niet voldoende. Bij tijdelijk verblijf in het buitenland is het verstandig om een Europese zorgkaart (EHIC) mee te nemen. Neem altijd contact op met de HEMA Alarmcentrale als je snel medische hulp in het buitenland nodig hebt. Het nummer (+31 317 455678) staat op de achterzijde van de zorgpas.
  • Zorgverzekeringspas- Jouw zorgpas altijd bij de hand! HEMA Verzekeringen verstrekt geen nieuwe zorgverzekeringspassen meer in 2019. Je HEMA zorgverzekeringspas voor 2018 kun je blijven gebruiken als je zorg nodig hebt. Vanaf februari 2019 kun je er voor kiezen om je digitale zorgpas te gebruiken. Dit kun je doen met de vernieuwde HEMA zorg app.
  • Waarom krijg ik geen nieuwe zorgpas? HEMA producten bestaan steeds vaker uit duurzame materialen. Ook proberen wij, door op zoek te gaan naar alternatieven, zorgvuldiger om te gaan met ons milieu. Daarom kiezen we voortaan voor een digitale zorgpas. Deze vind je in onze handige HEMA Declaratie-app in de App Store (IOS) en in de Play Store (Android). Koppel ook je zorgverzekering aan meer HEMA op hema.nl/meerhema/zorgkorting en profiteer direct van je 10% extra gelukskorting op bijna alles bij HEMA. Je hebt hiervoor je verzekerdennummer nodig.
  • Tot wanneer is mijn zorgpas geldig? Vanaf februari 2019 kun je er voor kiezen om je digitale zorgpas te gebruiken. Dit kun je doen met de vernieuwde HEMA zorg app. Je kunt je fysieke pas gebruiken totdat je een nieuwe zorgverzekering afsluit of je huidige polis aanpast.
  • Ik heb nog een “oude” zorgpas, kan ik deze dan gebruiken? Heb je nog een fysieke pas, dan kun je deze gewoon gebruiken. De pas blijft gewoon geldig, maar als de pas kwijt is of kapot, dan kun je geen nieuwe meer aanvragen. Je vindt de gegevens van de nieuwe zorgpas in de app.
 • 5. Wijzigingen
  • Hoe meld ik mijn pasgeboren baby aan op mijn zorgverzekering? Geef zo snel mogelijk de geboorte van jouw kindje door. Dit kan online via ‘mijn zorgoverzicht’ of telefonisch via de klantenservice op 088 - 2224114.
  • Hoe geef ik een overlijden door? In principe hoef je dit niet door te geven. De gemeente geeft elk overlijden aan ons door. Mocht je een correspondentieadres (van bijvoorbeeld de erven) door willen geven, dan kun je contact opnemen met onze klantenservice op 088 - 2224114.
  • Hoe wijzig ik mijn adres? Wil je persoonlijke gegevens wijzigen? Dat kan eenvoudig online in ‘mijn zorgoverzicht’. Wijzigingen in naam, voorletters, geboortedatum en woonadres kun je doorgeven bij de gemeente. Wij nemen aanpassingen in genoemde situaties standaard over uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).
 • 6. Mijn zorgoverzicht
  • Hoe meld ik mijn pasgeboren baby aan op mijn zorgverzekering? Geef zo snel mogelijk de geboorte van jouw kindje door. Dit kan online via ‘mijn zorgoverzicht’ of telefonisch via de klantenservice op 088 - 2224114.
  • Wanneer kan ik inloggen in ‘mijn zorgoverzicht’? Als je voor 2019 de HEMA Zorgverzekering hebt afgesloten, kun je vanaf 1 januari 2019 inloggen in ‘mijn zorgoverzicht’.
  • Wat kan ik allemaal met ‘mijn zorgoverzicht’? Via ‘mijn zorgoverzicht’ kun je:
   • eenvoudig en veilig jouw eigen verzekeringsgegevens bekijken en wijzigen;
   • je zorgpolis bekijken en downloaden;
   • alle door HEMA Zorgverzekering aangeboden facturen voor premie, eigen risico en eigen bijdragen inzien;
   • jouw zorgkosten inzien en declareren;
   • een kraampakket en kraamzorg aanvragen.
  • Is mijn zorgoverzicht wel veilig? Zeker! Bijvoorbeeld door het gebruik van DigiD. Met DigiD kun je zelf kiezen voor een bepaald veiligheidsniveau. Ook op andere manieren werken we voortdurend aan de veiligheid van jouw gegevens en onze systemen. Door het gebruik van DigiD wordt de Wet bescherming persoonsgegevens gevolgd.
  • DigiD en sms-controle. Hoe werkt het? Je kunt op dit moment nog gewoon inloggen zoals je gewend bent maar krijgt de melding om sms-controle aan te vragen. Hiervoor heb je vanaf dat moment 6 weken de tijd. Log je al in met DigiD en extra sms-controle? Dan hoef je verder niets te doen. Is je telefoonnummer nog niet bekend bij DigiD? Vraag dan alvast sms-controle aan via Mijn DigiD.
  • Eenmalig inloggen met sms-controle Als je toestemming geeft voor het plaatsen van een cookie, hoef je slechts eenmaal in te loggen met sms-controle. Door middel van een cookie word je herkend als je op een later moment weer wilt inloggen met hetzelfde toestel. Als je je cookies verwijdert, moet je ook weer één keer inloggen met DigiD en sms. Na 12 maanden wordt het cookie automatisch verwijderd.
  • Waarom inloggen met sms-controle In ‘mijn zorgoverzicht’ staan privacygevoelige gegevens. Als je inlogt met sms-controle weten we zeker dat niemand misbruik maakt van je gegevens. Alle zorgverzekeraars in Nederland gaan over op deze extra beveiliging.
  • Hoe declareer ik nota’s in de declaratie app? Met de declaratie-app van HEMA Zorgverzekering declareer je heel gemakkelijk jouw nota’s met een foto en een druk op de knop.
  • Ik heb een nota gedeclareerd. Wanneer ontvang ik een vergoeding? We streven ernaar jouw declaraties binnen 2 weken te verwerken.
 • 7. Declaratie-app
  • Ik heb een Windows smartphone, kan ik hierop de app installeren? De declaratie-app is alleen beschikbaar voor Android en IOS.
  • Werkt de app altijd op een Android en IOS smartphone? Nee, sommige smartphones hebben te weinig werkgeheugen om de foto’s optimaal te kunnen bewerken. Je krijgt dan de melding ‘helaas is er onvoldoende geheugen om de foto te optimaliseren’. Sluit alle overige apps en probeer het opnieuw. Lukt het daarna niet, kies dan een foto uit de galerij.
  • Kan ik voor iedereen op de polis een declaratie indienen? Dit kan alleen wanneer jij de hoofdverzekerde bent.
  • Moet ik een DigiD hebben om de app te gebruiken? Ja, je moet een DigiD hebben. Heb je geen DigiD, dan kun je deze www.digid.nl/aanvragen.
  • Kan ik in de app zien wanneer een declaratie wordt uitbetaald? Nee, dit kan niet. De status van een declaratie en daarmee ook de uitbetaling kun je terugvinden in ‘mijn zorgoverzicht’.
  • Waarom zie ik een ingediende declaratie via de app niet terug in ‘mijn zorgoverzicht’? Meestal kost dit enige tijd of is de foto die je hebt verstuurd niet juist. Na het indienen van de declaratie met de app moet de nota binnen 24 uur zichtbaar zijn in ‘mijn zorgoverzicht’.
  • Wat moet ik doen wanneer ik mijn toegangscode niet meer weet? Je kunt de toegangscode resetten. Je dient dan wel opnieuw de app te activeren met jouw DigiD.
  • Kan ik de app zowel op mijn smartphone als op mijn tablet installeren? Ja, dat kan. Je dient dan wel op beide apparaten de app te activeren met jouw DigiD.
  • Ik krijg de melding ‘activatie is niet gelukt’. Hoe kan dit? Dit kan omdat je:
   • geen HEMA Zorgverzekering hebt;
   • nu nog geen HEMA Zorgverzekering hebt, maar deze wel hebt aangevraagd voor 2019.
   De klantenservice helpt je graag verder via 088 - 2224114.

contact zorgverzekering

Klantenservice

088-2224114
maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 21:00 uur
zaterdag van 9:00 tot 16:00 uur

Je belt tegen lokaal tarief plus de kosten voor mobiel.

voordelen van onze zorgverzekering

Met een HEMA Zorgverzekering profiteer je van scherpe premies. Bovendien krijg je met 'meer HEMA' het hele jaar 10% korting op bijna alles bij HEMA. En je kunt gewoon naar je eigen huisarts en ziekenhuis.

 • Het hele jaar door 10% extra gelukskorting op bijna alles bij HEMA
 • Eenvoudig en duidelijk overzicht van alle vergoedingen
 • Makkelijk en snel online of telefonisch af te sluiten
 • Altijd een pakket of aanvullende verzekering die bij je past
 • Simpel overstappen met de HEMA OverstapCoach
 • Gewoon naar iedere huisarts en ieder ziekenhuis

zorgvinder

Wil je graag weten met welke zorgaanbieders HEMA Zorgverzekering in jouw buurt afspraken heeft gemaakt? In de zorgvinder kun je alle zorgaanbieders heel gemakkelijk vinden en vergelijken.


De Zorgvinder wordt dagelijks geactualiseerd.